هر جمعه تداعی گر بیعتی جدید با شهدای جمعه های خونین دزاپ و واش

رسانک/ طبق تصاویر ارسالی از دزاپ (زاهدان)، فرزندان جلیل رخشانی بر سرمزار پدر حاضر شده اند.

تاریخ هیچگاه سوال این کودکان را فراموش نخواهد کرد: “به کدامین جرم پدرمان را شهید کردید! به کدامین گناه یتیم شدیم!”

لازم به ذکر است “جلیل رخشانی⁩” با اسم شناسنامه ای (خلیل قنبرزهی تنها) فرزند علی گور متولد ۲ فروردین ۱۳۷۶ است که در جمعه خونین دزاپ (زاهدان)، ۸ مهرماه ۱۴۰۱، با شلیک نیروهای نظامی جان خود را از دست داد.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*