تداوم مفقودی دو تن از سه شهروند بلوچ پس از ربایش توسط افراد ناشناس/ جسد یک شهروند بلوچ پس از حدود پنجاه روز کشف شد

به گزارش رسانک، دو شهروند بلوچ که در ١۴ خرداد ماه ١۴٠٢، توسط افرادی ناشناس در مسیر چهبار به زاهدان ربوده شده بودند همچنان مفقود هستند و نهادهای امنیتی نیز تاکنون نتوانسته اند اقدام موثری انجام دهند.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ٢٩ تیر ماه ۱۴۰۲، جسد یک شهروند بلوچ در مسیر زاهدان_نصرت آباد توسط رهگذران محلی کشف شد.

هویت این شهروند «علی اکبر شه بخش»، ۳۴ ساله، فرزند اسماعیل و اهل روستای گلوگاه و ساکن زاهدان عنوان شده است.

هویت دو جوان مفقود شده دیگر “علی اکبر شه بخش”، معروف به حاجی حمید فرزند ستار متاهل، دارای فرزند و “الیاس آنشینی (میربلوچزهی ریگی)”، ۳۰ ساله ، فرزند خدانظر، متاهل دارای دو فرزند و هر سه اهل و ساکن زاهدان عنوان شده است.

گفتنی است که در داخل جیب های لباس علی اکبر مدارک شناسایی دو نفر همراهش کشف شده بود.

لازم به ذکر است که پس از کشف جسد پزشکی قانونی با انجام آزمایشات دی ان ای از خانواده نامبرده هویت او را تایید و علت مرگ را بر اثر اصابت گلوله حدود یک ماه قبل اعلام کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*