برگزاری جلسه معارفه کتاب به زبان بلوچی

رسانک/ روز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در شهر دوسلدورف آلمان جلسه معارفه کتاب به زبان بلوچی با حضور “کارینا جهانی” و مشارکت آنلاین آقایان “ازیز دادیار” و “تاج بلوچ” برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه در خصوص لزوم حفظ و نگهداری زبان بلوچی و انتقال آن به نسل های آینده صحبت شد و بانُک کارینا به همه بلوچها توصیه کرد: “ماتئے زبانا بنبیسێن، بوانێن ءُ هبرَ بکنێن.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*