اختلال شدید در اینترنت زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۲، اینترنت شهر زاهدان با اختلال شدید مواجه شده است، به گونه ای که شهروندان در برقراری تماس های عادی و ضروری نیز دچار مشکل شده اند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با اختلال در اینترنت شهر زاهدان و سایر شهرهای بلوچستان هر هفته هنگام وقت نماز جمعه در بلوچستان اختلال ایجاد می کند تا صدای روحانیون مبارز بلوچستان در فضای مجازی منعکس داده نشود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*