بیش از یک ماه بی خبری از وضعیت عامر دادآفرین و محمد ملازهی

به گزارش رسانک، با گذشت بیش یک ماه از بازداشت دو عضو خانواده خانم فریبا بلوچ، که در شامگاه یکشنبه ۲۸ خرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، وضعیت آنها همچنان نامعلوم گزارش شده است.

عامر دادآفرین ۱۸ ساله، پسر خانم فریبا بلوچ، پس از بازگشت از سفر انگلیس، به همراه دایی خود “محمد ملازهی” ۲۵ ساله، برادر خانم بلوچ، در حال بازگشت به ایرانشهر بودند که در ورودی شهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

نیروهای امنیتی شرط آزادی این دو عضو خانواده خانم بلوچ را منوط به ترک فعالیت های سیاسی وی کرده و گفته اند که باید به طور آشکار اعلام کند دیگر هیچ اقدام و فعالیتی علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

گفتنی است که ارگان های امنیتی تاکنون هیچ دلیلی بر بازداشت آنها ارائه نکرده و مشخصا هدف جمهوری اسلامی از این بازداشت تحت فشار گذاشتن خانم بلوچ نسبت به فعالیتهایش می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*