بیانیه سازمان‌های حقوق بشری در محکومیت حکم اعدام و در حمایت از زندانیان سیاسی عرب

پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، جمهوری اسلامی موج جدیدی از صدور احکام اعدام را در ایران آغاز کرده است. شمار زندانیان اعدام شده در این دوره نیز به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

استفاده از اعدام‌های انتقام‌جویانه به‌عنوان اهرمی سیاسی برای ایجاد وحشت در بین مردم، با هدف پایان دادن به اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان، تبدیل به سازوکار سیستم سرکوب جمهوری اسلامی شده و تعداد زیادی از شهروندان بدون برخورداری از دادرسی منصفانه هدف قتل دولتی (اعدام) قرار گرفته‌اند.

امضا کنندگان بیانیه:
سازمان اتحاد برای ایران
رسانک
سازمان حقوق بشر کارون
شبکه حقوق بشر کردستان
موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان (کویپی)
حال وش
کمپین فعالین بلوچ
انجمن دفاع از حقوق آذربایجانی‌ها در ایران (آهراز)
جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک)
سازمان حقوق بشر آذربایجان ایران
فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا (توهرا)
سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو)
آژانس خبررسانی کُردپا

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*