مشکلات مردم ناشی از نبود آب آشامیدنی در روستای کلانی

به گزارش رسانک، گزارش های دریافتی حاکی از کمبود آب آشامیدنی در روستای کلانی از توایع شهرستان دشتیاری است. 

گفتنی است که حدود سه ماه است که مردم روستای کلانی آب ندارند با ماشین از هوتک و روستاهای اطراف آب می‌آورند. تانکر آب نیز به دلیل شلوغی و خرابی جاده آب نمی‌آورد، در صورتیکه هم بیایید هزینه ده میلیونی دریافت می‌کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*