پلاکاردهایی در حمایت از زندانیان سیاسی

رسانک/ امروز جمعه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲، مردم بلوچ در چهلمین جمعه اعتراضی خود با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی «زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی، عباس دریس، مولوی عبدالمجید مرادزهی و اعضای انتظامات مسجد مکی» شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*