اخاذی پلیس راهنمایی و رانندگی پهره از رانندگان بلوچ

به گزارش رسانک، تصاویر ارسالی یک شهروند خبرنگار، نیروی انتظامی کلانتری ۱۳ پهره (ایرانشهر) را در حال اخاذی از رانندگان بلوچ نشان می دهد.

در فیلم مشهود است که مامورین نیروی انتظامی پس از متوقف کردن خودروها، برای آزادسازی آنها از رانندگان درخواست وجه نقد می کنند.

لازم به ذکر است باجگیری توسط نیروهای نظامی و فساد بین آنها بصورت گسترده‌ای نهادینه شده و حتی فرماندهان آنها نیز از ماموران سهم خواهی می‌کنند.این اخاذی و زورگویی نیروهای امنیتی و نظامی بدلیل عدم توجه مقامات قضایی به شکایات مردم بلوچ در بلوچستان همواره رخ می‌دهد که نشان از فساد این ارگان ها و سازمان ها میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*