۱۵ روز بازداشت و بیخبری از وضعیت عامر دادآفرین و محمد ملازهی

رسانک/ روز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، “عامر داد آفرین” ۱۸ ساله و “محمد ملازهی” ۲۵ ساله پسر و برادر فریبا بلوچ توسط نیروهای امنیتی در شهر ايرانشهر بازداشت شدند و با گذشت ۱۵ روز کماکان هیچ خبری از وضعیت این دو جوان بلوچ در دسترس نیست.

گفتنی است عامر طی ماه های گذشته بصورت کاملا رسمی و قانونی جهت دیدار با مادر خود خانم فریبا ملازهی(بلوچ) «فعال حقوق بشر» به انگلیس سفر کرده بود و پس از بازگشت به کشور به همراه دایی خود محمد که به استقبال او رفته بود در مسیر بازگشت از تهران به محل سکونتش در ورودی شهر ايرانشهر، در حالی که هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته اند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این گروگان گیری سیاسی نهادهای امنیتی که بازداشت فراقانونی نامبردگان و انتقال آنها به زاهدان به جهت تحت فشار قرار دادن فریبا بلوچ است تا وی را از ادامه فعالیت بازدارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*