شناسایی و احراز هویت یکی از عاملین سرکوب و تیراندازی به سوی مردم در زاهدان

به گزارش رسانک، «ستار رمرودی» از افراد غیربومی و از نیروهای حوزه علمیه امام صادق زاهدان و یکی از عوامل سرکوب و تیراندازی به سوی مردم در روز جمعه ۴ آذر ماه ۱۴۰۱، با لباس مبدل بلوچی بود، شناسایی گردید.

این نیروی نظامی که روحانی می باشد در سرکوب های زاهدان نقش مستقیم داشته و اکثر مواقع با استفاده از لباس بلوچی اقدام به تیراندازی به سمت مردم معترض بلوچ کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*