عزم جزم ملت برای انقلاب

رسانک/ امروز جمعه ۴ آذر ماه ۱۴۰۱ ، مردم بلوچستان عزم جزم خو را برای تغییرات و انقلاب در ایران نشان دادند.

بر روی یک پلاکارد نوشته شده بود: «بخدا اگر خورشید را در دست راستمان و ماه را در دست چپمان بگذارید، هرگز از این انقلاب دست نخواهیم کشید»

ملت بلوچ و دیگر ملت های تحت ستم جغرافیای ایران به این باور رسیده اند که تنها راه برای فردایی بهتر، سرنگونی حکومت خامنه ای است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*