قطع برق برخی مناطق جنوبی بلوچستان پس از خیزش سراسری/ مولوی کوهی به سرباز رسید

به گزارش رسانک، شامگاه دوشنبه ٣٠ آبان ماه ۱۴۰۱ ، بدنبال خیزش سراسری در بلوچستان ، برق مناطق بسیاری در جنوب بلوچستان قطع شد.

گفتنی است که در مولوی فضل الرحمن کوهی نیز به زادگاه خود رسیده و مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفته است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران بدلیل واهمه خیزش مردم، برق بسیاری از مناطق جنوبی بلوچستان را قطع کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*