آزادی

رسانک/ آزادی حق هر انسان است. جمهوری اسلامی در طول چهار دهه به مردم اجازه پوشش لباس دلخواه، بیان سخن دلخواه، داشتن دین و مذهب دلخواه و… نداده است.

این اثر زیبا از “مازیار شریفیان” است که در آن دو آزادی خواه بلوچ، خدانور لجعی و سعید پیرامون به نمایش درآمده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*