بیانیه خانواده های شهدای جمعه‌ سیاه بلوچستان در دیدار با مولوی عبدالحمید

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ١۶ آبان ماه ۱۴۰۱ ، خانواده بسیاری از شهدای جمعه سیاه (٨ مهر ماه ١۴٠١) در دیدار خود با مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، ضمن محکومیت جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که هرگز از خون فرزندانشان نخواهند گذشت.

در بیانیه این خانواده ها آمده است که فرزندان ما سجاده به دوش در حال برگشت به منزل بودند و نمی توانیم خون آنان را معامله کنیم.

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*