فراخواندن نیروهای امنیتی توسط مدیر دبیرستان فاطمه زهرا راسک جهت تهدید دانش آموزان

به گزارش رسانک، روز گذشته ٩ آبان ماه ۱۴۰۱، مدیر مدرسه دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا شهر راسک با فراخواندن نیروهای اطلاعات سپاه اقدام به تفتیش و تهدید دانش آموزان کرد.

مدیر غیربومی مدرسه خانم “حبیبه موسوی” با این اقدام خود باعث ایجاد رعب و وحشت بین کودکان شده است.

گفته می‌شود نیروهای امنیتی کتاب‌های درسی دانش آموزان را کنترل کرده اند تا مشخص شود چه کسانی عکس خمینی را از کتاب ها پاره کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای اطلاعات سپاه دانش آموزان را تهدید کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*