کلانتری ١۶ در تسخير مردم معترض

رسانک/ مردم در شهر دُزاپ (زاهدان) کلانتری ١۶ شهر را به تسخير خود درآورده و نظامییان را علیرغم کشتار گسترده فراری داده‌اند.

امروز، بلوچستان بار دیگر شاهد کشتار مردمانش است.

مردم در سایر شهرهای ایران، بپاخیزید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*