کشیده شدن اعتراضات در دُزاپ (زاهدان) به همه مناطق شهر

رسانک/ مردم در دُزاپ در پی قتل ده‌ها شهروند بپاخاست.

مناطق دیگری غیر از منطقه خیام شاهد اعتراضات گسترده در شهر دُزاپ (زاهدان) شده است.

مردم بسیاری از مسیرها را با آتش زدن لاستیک خودرو مسدود کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*