نت‌بلاکس: اینترنت بلوچستان بطور کامل قطع شد 

رسانک/ شامگاه امروز ٨ مهر ماه ١۴٠١، رژیم جمهوری اسلامی ایران از ترس و واهمه ای که از ملت بلوچ دارد، تا بیست و پنج درصد سرعت اینترنت استان بلوچستان و سیستان را کاهش داد.

با اینترنت یا بدون آن، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در گرو اتحاد همه ایرانیان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*