مردم هشیار باشند (٢)

رسانک/ نیروهای لباس شخصی با نفوذ بین مردم در حال آتش زدن به اموال و خودروهای مردم هستند. از شهروندان درخواست می‌شود جلوی آنها را بگیرند.

رژیم جمهوری اسلامی با این ترفند می‌خواهد مردم را آشوبگر معرفی کند تا بتواند به سرکوب گسترده دست بزند.

گزارش ها حاکی از بالا رفتن تعداد کشته و زخمی ها در دُزاپ دارد و به بیش از بیست نفر رسیده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*