دود جنایات جمهوری اسلامی بر فراز مرکز بلوچستان

رسانک/ در پی تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به سمت مردم در شهر دُزاپ و به آتش کشیده شدن برخی مکان‌ها دودی غليظ همچنان بر فراز دزاپ است.

شهرهای دیگر ایران بایستی برای حمایت از مردم بلوچستان به خیابان‌ها بیایند. رژیم جمهوری اسلامی ایران در حال کشیدن آخرین نفس های خود است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*