تداوم اعتراضات در دُزاپ و تیراندازی نیروهای رژیم در شهرستان دزاپ (زاهدان) 

رسانک/ اعتراضات در شهر دزاپ همچنان ادامه دارد و نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران در حال تیراندازی هستند.

گفته می‌شود صدای تیراندازی از مناطق مختلف دزاپ شنیده می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*