تبعیض و بی عدالتی برای بسیجی های بلوچ در سپاه

به گزارش رسانک، در سال‌های اخیر سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی ایران با دریافت بودجه های هنگفت با ایجاد پایگاه های نظامی برخی از بسیجیان بلوچ را جذب کرده ولی حالا مشخص شده که تبعیضات گسترده ای علیه بلوچ های شاغل وجود دارد.

اکنون در حالی که حقوق سربازان وظیفه به بیش از پنج میلیون تومان رسیده، بسیجی های بلوچی که عضو هستند همچنان با کمترین حقوق مشغول به کار میباشند.

گفته می‌شود حقوق بسیجی های بلوچ در حالی در طول این سال‌ها ثابت مانده که حتی یک گروهبان غیربلوچ دستکم ماهانه پانزده میلیون تومان حقوق دریافت می کند.

در طول این سال‌ها بسیجیان بلوچی وجود دارند که بیش از ده سال سابقه کار دارند ولی در پی وجود تبعیضات مقامات سپاه پاسداران نسبت به آنها، کمترین مزایا را دریافت کرده و حتی مجبور شده اند سفته امضا کنند تا نتوانند استعفا دهند. 

با توجه به این تبعیضات و بی عدالتی ها ماندن در یک ارگان نظامی_حکومتی می تواند مشکلات بزرگتری برای بلوچ ها بدنبال داشته باشد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*