صلح و سازش چهار طایفه در استان گلستان با وساطت مولوی گرگیج

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهار طایفه در دو جلسه بلوچی صلح جداگانه با وساطت مولوی محمدحسين گرگیج در استان گلستان سازش کرده و اختلافات خود را کنار گذاشتند. 

در یکی از این جلسات صلح، طایفه های “براهویی” و “گله بچه” در مسجد اهل سنت شهرستان گالیکش به نزاع و اختلافات خود پایان دادند و در جلسه دیگر دو طایفه “شاهوزهی” و “سوری زایی” به صلح رسیدند.

گفتنی ا‌ست تاکنون ده‌ها نفر از سراسر کشور با وساطت مولوی محمدحسين گرگیج از قصاص نجات یافته اند که بسیاری از آنها شهروندان اهل تشیع بوده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*