زخمی شدن جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان رودان

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ٢۵ اردیبهشت ماه ١۴٠١، درگیری نیروهای نظامی با افراد مسلح در شهرستان رودان در غربی ترین نقطه اقلیم بلوچستان، یک تن از نیروهای نظامی مجروح شد.

هویت این نیروی نظامی سرگرد “حسین سالارنسب” جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان رودان عنوان شده است.

از علت این درگیری و تلفات احتمالی بیشتر تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که شهرستان رودان با جمعیتی بالغ بر یکصد و بيست هزار نفر در غربی ترین نقطه اقلیم بلوچستان در منطقه گیاوان زمین، با مرکزیت شهر دهبارز واقع شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*