بررسی توهین و اعدام بلوچ ها در نشست پارلمان اروپا با شرکت نماینده سازمان ملل

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ٢١ اردیبهشت ماه ١۴٠١، جلسه ای با حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، نمایندگان پارلمان اروپا، نماینده سازمان عفو بین الملل به همراه سازمان های مختلف حقوق بشری و نمایندگان بلوچ و کورد و عرب و تورک و غیره در پارلمان اروپا در پایتخت بلژیک برگزار شد.

هدف این جلسه بررسی ظلم و تبعیض و نابرابری علیه ملیت ها در جغرافیای ایران بود.

از طرف بلوچ ها “دکتر عبدالستار دوشوکی”، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در این جلسه شرکت داشت.

دکتر دوشوکی در سخنرانی خود به تحقیر و توهین های مکرر رژیم جمهوری اسلامی ایران به لباس و فرهنگ بلوچ در رسانه ها، تلویزیون، فیلم و سریال ها پرداخت و گفت: “هدف این تبلیغات منفی توجیه اعدام های بیشمار بلوچها تحت عنوان مواد مخدر است که بصورت سرانه و در مقایسه با جمعیت بلوچ ها، بیشترین تعداد اعدام ها در جهان می باشد.

مسائل زبان مادری، تبعیض در استخدام، کشتار فراقانونی سوختبران بلوچ، فقر و بیکاری و عدم اجازه ساخت مسجد در تهران، پایتخت ایران از دیگر موضوعاتی بود که دکتر دوشوکی در این جلسه مطرح کرد. 

وی همچنین گفت: در پایتخت ایران مسیحیان, زرتشتیان و یهودیان کلیسا و کنیسه و معبد دارند اما اهل سنت حتی اجازه ساخت یک مسجد را ندارند ولی  صدای تبلیغات دروغین وحدت شیعه و سنی گوش جهانیان را کر کرده است.

 دکتر دوشوکی با نشان دادن اعتراضات و نظرات شدید مردم و بخصوص جوانان بلوچ داخل بلوچستان در فضای مجازی مثل اینستاگرام، از پارلمان اروپا و نماینده سازمان ملل درخواست کرد تا صدای اعتراضات مردم بلوچ را شنیده و منعکس کنند و نیز جمهوری اسلامی را برای متوقف کردن تبعیضات متعدد و توهین های بی رویه و اعدام های بی شمار بلوچها متقاعد کنند.

گفتنی است که این جلسه حتی توسط برخی از روزنامه های بلژیک نیز مورد پوشش قرار گرفت.

 لازم به ذکر است که در نوامبر امسال(2022) کنفرانس بزرگ بین المللی علیه اعدام در شهر برلین آلمان با حضور سازمان‌های بین المللی و دولت ها تشکیل می شود که نمایندگان بلوچ ها بعنوان بزرگترین قربانی اعدام در جهان در آن شرکت خواهند کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*