تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ توسط بنیاد مسکن مئگس (مهرستان) 

به گزارش رسانک، بامداد روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نیروهای بنیاد مسکن با همکاری نیروهای نظامی به منازل مسکونی شهروندان بلوچ در مئگس یورش برده و چندین منزل مسکونی را تخریب کردند.

گفته می شود نیروهای بنیاد مسکن و انتظامی بدون نشان دادن حکم قضایی و هشدار قبلی اقدام به تخریب منازل و دیوارهای حیاط چند منزل کرده اند. 

بر اساس این گزارش، این نیروها ساعت ۵:۳۰ صبح به منازل مسکونی شهروندان بلوچ بورش برده اند.

در ماه های گذشته تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ به بهانه اراضی ملی و منابع طبیعی توسط ارگان های اداری با همکاری ارگان های نظامی و قضایی در شهرهای مختلف بلوچستان افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*