بلوچستان و سیستان در صدر آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران

به گزارش رسانک، داده های مرکز آمار نشان می دهد که تولد کودکان از مادران باردار ۱۰ تا ۱۴ ساله در بلوچستان و سیستان نسبت به سال های گذشته افزایش پیدا کرده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ۳۳۳۷۱ نفر از دختران کمتر از ۱۵ سال در سال ۹۶ ازدواج کردند. 

همچنین ۳۰۵۳۲ نفر، ۲۸۴۱۲ نفر، ۳۱۵۱۸ نفر، ۷۵۲۹ نفر از دختران کمتر از ۱۵ سال به ترتیب در سال ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ ازدواج کردند.

۴۲ نفر از پسران کمتر از ۱۵ سال در سال ۹۶ ازدواج کردند. ۲۹ نفر، ۲۳ نفر، ۲۱ نفر و هشت نفر از پسران کمتر از ۱۵ سال به ترتیب در سال ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ ازدواج کردند.

پیش‌تر منابع دولتی گفته بودند: «مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که سازمان ثبت احوال کشور منتشر کرد، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شدند. بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور این ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی‌های بعدی تغییر کنند.»

در این میان ۴۲۱ کودک از مجموع ۷۹۱ کودک متولد شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله، پسر و ۳۷۰ کودک نیز دختر هستند.

استان بلوچستان و سیستان با تولد ۱۲۷ پسر و ۱۲۱ دختر از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی سال ۱۴۰۰ در صدر این آمار قرار دارد.

(گزارش ویدئویی از شبکه ایران اینترنشنال) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*