زخمی شدن یک شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای مواد مخدر در شهرستان زهک

به گزارش رسانک، شامگاه شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، تیراندازی بدون ضابطه نیروهای مبارزه با مواد مخدر در شهرستان زهک منجر به زخمی شدن یک شهروند بلوچ شد.

هویت این شهروند “جمعه براهویی” توسط رَسانْک محرز گشته است.

بدنبال تیراندازی مستقیم و زخمی شدن این شهروند بلوچ و بررسی خودرو توسط نیروهای نظامی ، هیچگونه بار قاچاقی در خودروی وی کشف نشد.

گفته می شود وضعیت این شهروند بسیار وخیم بوده و توسط مردم محلی به بیمارستان منتقل شده است.

سالانه تیراندازی های بی ضابطه نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان و سیستان منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن می شود و علیرغم انتقادات بسیار از سوی فعالان بلوچ و روحانیون بلوچستان، دستگاه قضایی هیچگونه برخوردی با خاطیان و استفاده کنندگان فراقانونی سلاح انجام نداده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*