تیراندازی نیروهای اداره اطلاعات شهرستان بُنپور پس از درگیری با مردم/ توقیف خودرو یک شهروند

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات بدنبال تعقیب و گریز یک خودرو پژو در شهرستان بنپور (بمپور) با شهروندان درگیر شده و به سمت آنها تیراندازی کردند.

گفته می شود این نیروها که لباس محلی به تن داشته اند قصد توقف خودرو پژو را داشته اند ولی سرنشینان خودرو به ظن سارق بودن این نیروها به ایست توجه نکرده اند. 

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: بدنبال عدم توجه راننده خودرو به ایست، نیروهای امنیتی در یک تعقيب و گریز موفق به متوقف کردن خودرو در داخل شهر شده اند. 

وی افزود: نیروهای امنیتی بدون توجه به توضیحات و دلایل دو سرنشین خودروی پژو اقدام به بازداشت آنها کرده اند که شهروندان بلوچ مانع از آن شده و موفق شده اند سرنشینان خودرو را فراری بدهند. 

گفتنی است که بدنبال فراری دادن سرنشینان خودرو، نیروهای امنیتی با تیراندازی هوایی قصد متفرق کردن مردم را داشته اند که مردم با پرتاب سنگ باعث متواری شدن این نیروها شده اند. 

نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان با پوشیدن لباس بلوچی و همراه داشتن سلاح هیچگونه مشخصه ای از مامور بودن ندارند و بسیاری از رانندگان به گمان سارق بودن، به ایست و بازرسی ها توجه نمی کنند. 

لازم به ذکر است که در چندین مورد مشابه، نیروهای امنیتی و نظامی نیز توسط همکاران خود به رگبار بسته شده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*