تصاویری از شیرمردان بلوچ درگیر با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، یورش ده‌ها نیرو و خودروی نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به روستاهای شورو و گلوگاه، سرجنگل و کورین منجر به خسارات زیادی شده است. 

گزارش های تایید نشده ای از به شهادت رسیدن چندین شهروند بلوچ و کشته شدن نیروهای مسلح وجود دارد. 

بر اساس این گزارش، منزل مسکونی محمدعلی نیز پس از حملات توپخانه ای بطور کامل تخریب شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*