تجمع جمعی از کارنامه سبزها در مقابل ساختمان آموزش و پرورش دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۰، جمعی از کارنامه سبزها در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل اداره کل آموزش و پرورش بلوچستان و سیستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذیرفته شده آزمون استخدامی ماده ۲۸ هستند که به گفته این شهروندان آموزش و پرورش علیرغم کمبود نیروی شدید، از جذب آن‌ها سرباز زده و همچنان از نیروهای بازنشسته استفاده می کند.

گفتنی است که عبدالناصر درخشان، اردیبهشت ماه جاری در مجلس نیز به تبعیض استخدامی ها در بلوچستان خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته بود که بسیاری از استخدامی ها غیربومی هستند و هنوز نیامده بدنبال انتقالی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*