فرار رو به جلوی وزیر امور خارجه ایران

✍️ محسن بلوچ 

فایلی صوتی از ظریف منتشر شده است  هرعقل سلیمی متوجه شد این اقدام در آستانه انتخابات با هدف گرم کردن تنور انتخابات صورت گرفته است . برای وضاحت موضوع چند نکته را به وزیر امور خارجه گوشزد می کنیم تا بداند با مظلوم نمایی و من کاره ای نبودم از دادگاه مردم نمی تواند فرار کند. 

جناب ظریف شما مزایایی دارید ازجمله 

فلسفه باف سیاسی

توجیه گر قهار 

دروغگویی چیره دست 

به خوبی دانسته اید که پایه های رژیمت متزلزل شده ازاین رو به تکاپو افتاده ای همچون قورباغه ای که در برکه منتظر لحظه هاست . 

مردم  ایران به خوبی شیوه های مکارانه  شما را شناخته است بهرحال انتشار این فایل صوتی توسط خودتان برای اهداف زیر است: 

جنگ زرگری 

ایجاد دوگانه چپ و راست و اصلاح طلب اصول گرا سالهای زیادی است روزنه نفس کشیدن شما شده است اما اینبار مردم ایران دستتان را خوانده است و دیگر فریب نخواهد خورد. 

سوپاپ اطمینان انتخابات 

در دوره های قبل  پروسه قربانی سیاسی  توانست انتخابات را دو قطبی درنتیجه مشارکت بالا باشد

  عارف و خاتمی 

جهانگیری روحانی 

اینک نوبت به شما رسیده است که  سوپاپ اطمینان انتخابات حداکثری شوید اما کور خوانده اید  مردم به خوبی با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا، مشت محکمی به دهان یاوه گویانی مثل تو زده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*