ایرانی از نظر یک مرکزگرا

به گزارش رسانک، روز گذشته ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کاظم سلیمانی عضو کمیته انضباطی هئیت فوتبال تهران در برنامه ورزشی “فوتبال برتر” واقعیتی که دهه ها توسط مرکزگرایان ایرانی انکار می‌شد، بیان کرد.

سلیمانی گفت: “هفته پیش یک بازیکن از یک باشگاهی گرفتید، سوال و جواب که کردیم، ایشون بلوچستانی دراومد، اصلا ایرانی در نیومد.”

این جمله سلیمانی در تلویزیون ایران نشان دهنده تبعیضات و ستم هایی است که به ملت بلوچ توسط حاکمان ایرانی، روا داشته شده است.

سرزمین بلوچستان در قرن های اخیر همواره از طرف همسایگان شمالی خود، مورد تاخت و تاز قرار گرفته و ساکنان بلوچستان به خاک و خون کشیده شده اند.

تاریخ گواه خیانت صفویان ایران در جنگ بلوچ ها با پرتغالی ها و همراهی با استعمارگران است. خیانت ها و تلاش هایی که برای نابود کردن هویت ملت بلوچ همچنان ادامه دارد. 

این سرزمین متعلق به ملت بلوچ است زیرا بلوچ ها بوده اند که برای حفظ و صیانت از آن خون ها داده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*