حسین زهی: باید هرگونه ورود مسافر از هند و پاکستان متوقف شود

رسانک/ عضو مجلس ایران، اسماعیل حسین زهی در مجلس تاکید کرد: باید هرگونه تردد مسافر با هند و پاکستان چه از طریق مرزهوایی و چه از طریق مرز زمینی متوقف شده و بحث قرنطینه افرادی که به تازگی از این کشورها بازگشتند جدی گرفته شود.

اسماعیل حسین زهی با اشاره به ضرورت انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از ورود ویروس کرونای جهش یافته هندی به کشور، بیان کرد: با توجه به تجربه گذشته در ورود و شیوع گسترده ویروس کرونای هندی در سطح کشور باید اقدامات پیشگیرانه برای ورود این ویروس به کشور با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه اظهار کرد: باید هرگونه تردد مسافر با هند و پاکستان چه از طریق مرزهوایی و چه از طریق مرز زمینی متوقف شود. در صورت ورود هر نوع مسافری از هند باید بحث قرنطینه با جدیت دنبال شود. ورود این ویروس به کشور می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. کادر درمانی کشور اکنون درگیر مبارزه با کرونای جهش یافته انگلیسی است.

این عضو مجلس تصریح کرد: ورود ویروس جهش یافته هندی که به مراتب قدرت سرایت و کشندگی آن نیز بیشتر است می تواند وضعیت را وخیم تر کند. هر نوع تردد مسافر با کشور هند و پاکستان تا بهبود شرایط باید متوقف شود و در صورت بازگشت برخی افراد از این کشورها باید به سرعت تست انجام شده و قرنطینه شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*