ممانعت از ادامه کار ساختمانی مدرسه دینی پشامگ و تهدید پیمانکار

به گزارش رسانک به نقل از کلمه، در ادامه کارشکنی های مسئولان نسبت به ساخت ساختمان مدرسه دینی پشامگ، اینبار پیمانکار و کارگران ساختمانی این مدرسه دینی اهل سنت تهدید شدند.

در همین زمینه، مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ اعلام نمود:” ۴ اردیبهشت ماه مسئولین با تماس تلفنی به پیمانکار ساخت و ساز، او را تهدید کرده و از ادامه کار بازداشته اند”.

مسئولین همچنین با تهدید مانع نقل و انتقال وسایل کار از جمله بتن ریز و… به پشامگ شده و این وسایل را از مسیر راه برگردانده و به ايرانشهر انتقال داده اند.

پیش از این نیز بارها از ادامه کار ساختمانی مدرسه دینی پشامگ ممانعت شده بود و مولوی محمد امین آسکانی مدیر داخلی این مدرسه مورد تهدید قرار گرفته است.

محامی نماینده خامنه ای در سیستان و بلوچستان “عدم تعامل” مسئولین مدرسه دینی پشامگ را علت ممانعت از کار ساختمانی مدرسه دینی عنوان کرده است.

این درحالیست که منابع آگاه از احضار “حافظ اصغر”و “حافظ اکرم کوهی” از مدرسین مدرسه دینی پشامگ به دادستانی راسک، با تهدید و شکایت بخشدار پارود در رابطه با ادامه کار ساختمانی مدرسه دینی خبر داده اند.

لازم به ذکر است که پس از احضار و بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی در آذر ماه ۱۳۹۸ فشارها بر نزدیکان وی و مسئولین مدرسین مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ افزایش یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*