صف مرغ در وضعيت قرمز كرونايی در كهنوج

به گزارش رسانک، عصر امروز ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، عدم مديريت صحيح در بخش توزيع مرغ در كهنوج منجر به تشكيل صفهای طولانی شده است.

این در حالی است که روز گذشته كهنوج به علت افزايش موارد ابتلا به كرونا از وضعيت زرد كرونايی به وضعيت قرمز درآمد و محدوديتهای شديدی در بازار اعمال شد. 

گفتنی است که مردم به دليل كمبود مراكز توزيع مرغ در كهنوج مجبور شده اند كه در ميدان سينما شوباد كهنوج بدون رعايت فاصله اجتماعی تجمع كنند. 

لازم به ذکر است که ستاد كرونا شهرستان كهنوج ، شبكه بهداشت و مسئولين اتاق اصناف و اداره صمت كهنوج تاکنون نسبت به این نوع توزیع مرغ واکنش نشان نداده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*