قبوض برق میلیونی در شهر بِنت

رسانک/ در آستانه تابستان و گرمای شدید در نقاط مختلف استان بلوچستان و سیستان اداره برق در حال افزایش پرداختی قبوض برق میباشد. 

در همین راستا عضو شورای شهر بنت درباره این معضل گفت: شهر بنت در بلوچستان یکی از گرم ترین و محروم ترین نقاط است که تنها در یک یا دوماه سال به وسایل سرمایشی نیاز ندارد.

وی افزود: در روزهای اخیر اما مردم این منطقه با مشاهده قبوض برق خود، حیرت زده شدند چرا که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی ایران بالاخص شهرستان های بلوچستان، توان مالی پرداخت مبالغ مندرج در قبوض خود را ندارند زیرا این مبالغ گاها از مجموع درآمد آنها در یک ماه بیشتر است. 

این عضو شورا ادامه داد: اکنون اداره برق با صدور اخطار قطع برق در صورت عدم دریافت مطالبات خود، نگرانی جدیدی را به دغدغه های اهالی شهر بنت اضافه کرده است.

در بلوچستان قبوض میلیونی در حالی صادر می شوند که بسیاری از نقاط روستایی و شهری در فصل تابستان ساعت ها، بدون برق سپری می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*