مسئولان دولتی، صیادان را مقصر مرگ گربه ماهی ها در جاشک معرفی کردند

به گزارش رسانک، بدنبال مشاهده تلفات گربه ماهیان در شهرستان جاشک در تاریخ ۱۳ و ۲۳ فروردین ۱۴۰۰، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، صیادان را مقصر مرگ گربه ماهی ها معرفی کرد. 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان در این باره گفته است که پس از مشاهده تلفات از خاک و آب سواحل “مقسا” و “جاشک کهنه” نمونه برداری شده که هیچ گونه بیماری و آلودگی دیده نشده است.

وی افزود: نظر به اینکه بیش از ۹۹ درصد ماهیان تلف شده از یک گونه خاص بودند دو احتمال بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشد. اول اینکه گربه ماهیان بر اثر بیماری از بین رفته‌اند و دوم اینکه صیادان به دلیل ارزش پایین و یا دلایل دیگر اقدام به تخلیه آنها در دریا کرده‌اند.

این مقام مسئول ادامه داد: تا این تاریخ هیچ گونه مکاتبه ای از سوی ارگان‌های متولی در خصوص بیماری در گونه یاد شده با اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان صورت نگرفته و با احتمال قریب به یقین تلفات یاد شده نتیجه فعالیت صید و صیادی در منطقه بوده است.

گفتنی است که در ساحل جاشک کهنه شهرستان جاشک در طول تقریبی ۱۰ کیلومتر و عرض متوسط ۵ تا ۷ متر تعداد زیادی ماهی تلف شده و توسط دریا به ساحل آورده شده بود.

بیش از ۹۹ درصد ماهیان تلف شده که میزان آن حدود ۸۰ تا ۹۰ تن برآورد شد، از گونه گربه ماهی بوده و یک درصد دیگر سایر آبزیان مانند ماهی بادکنکی، طلال و ساردین ماهیان بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*