سوختبران بلوچ در برزخ بین ایران و پاکستان

به گزارش رسانک، حدود دو هفته است که صدها سوختبر بلوچ در منطقه حایل مرزی بین ایران و پاکستان گرفتار هستند.

از یک سو سپاه پاسداران و از سوی دیگر ارتش پاکستان مانع تردد این سوختبران که کلیه آذوقه شان تمام شده به حدی که برای دست یافتن به آب آشامیدنی مجبور شده اند با دست، چاه بکَنند.

این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه به زُوّار شیعه پاکستانی اجازه ورود و خروج از مرز میدهد، روزانه به دروغ اخباری را  مبنی بر کشف مواد مخدر منتشر می کند تا هم هم افکار عمومی را منحرف کرده و هم فضا را به سوی اهداف خود سوق دهد.

دکتر عبدالستار دوشوکی در مرکز مطالعات بلوچستان از لندن در مصاحبه‌ای با تلویزیون بی بی سی فارسی به برخی از این موارد اشاره کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*