روستای باتک مرکز بخش مینان از توابع شهرستان سرباز تنها بخش کشور است که اینترنت آن هنوز هم از نسل چهارم نیست.

#ارسالی

روستای باتک و توابع تحت پوشش شاکهور و کندز با هشت هزار نفر جمعیت یکی از مراکز تجاری شهرستان سرباز میباشد که هنوز هم فاقد اینترنت پر سرعت ۴جی میباشد.

علی رغم پیگیری مردم، تاکنون این امر محقق نشده است. سخن ما به آقای نیک محمد بلوچزهی مسئول زیر ساخت مخابرات استان و مدیر کل مخابرات استان اینست که چطور در دورترین دهات، اینترنت پر سرعت وجود دارد اما در مرکز بخشی که پانصد باب مغازه تجاری و پنج هزار نفر جمعیت دارد فاقد اینترنت پر سرعت باشد.

لطفاً این رو منتشر کنید. ممنون. 

شهروندی از باتک سرباز

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*