کشته شدن دو نیروی هنگ مرزی شهرستان شستون (سراوان)

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ رسانه رژیم جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن دو نیروی هنگ مرزی شهرستان شستون خبر دادند. 

هویت این نیروها استواریکم‌ “سیدابوالفضل هاشمی” و استواریکم “محمد نصیری” عنوان شده است. 

رسانه رژیم استواریکم “هاشمی” را متاهل و اهل شهرستان دُزاپ و استواریکم “نصیری” مجرد و ساکن شهرستان زهک در استان بلوچستان و سیستان معرفی کرده اند. 

گفتنی است که در این گزارش، از چند و چون کشته شدن این نیروها خبری منتشر نشده است.

برخی فعالان سیاسی بلوچ معتقدند که باتوجه به اعتراضات گسترده مردمی در برخی نقاط شرق بلوچستان نسبت به مسدود کردن مرز توسط نیروهای ارتش پاکستان و سپاه پاسداران، رژیم قبل از کشانده شدن اعتراضات به این سوی مرز، منطقه را امنیتی کرده تا از اعتراضات مردمی محتمل در غرب بلوچستان جلوگیری کند.

لازم به ذکر است که روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه سال جاری دو تن از نیروهای هنگ مرزی نگور در محور واش_پهره توسط نیروهای مواد مخدر با لباس شخصی بصورت اشتباه به رگبار بسته شدند که دستکم یک نفر از نیروهای هنگ مرزی کشته شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*