مسیر ارتباطی دستگرد به بنت دارای فرسودگی بسیار زیادی میباشد که به گفته ی اداره راه شهرستان گِه علیرغم تخصیص بودجه در سال گذشته ، اما هیچگونه اقدام عملی انجام نداده اند و اصلا معلوم نیست این بودجه کجا خرج شده است.

#ارسالی

 با وجود هزینه های سنگین، این فرسودگی گریبان رانندگان بی بضاعت رو گرفته و استهلاک ماشین ها به شدت افزایش یافته است. 

 حال خواسته ی ما شفاف سازی در مورد این موضوع میباشد .

 بودجه ی تخصیص یافته به این راه کجاست ؟

از طرف مردم دهستان دستگرد

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*