امروز ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ در قسمت هایی از شهرستان‌ شستون گرد و خاک شدید وجود دارد.

#ارسالی

بر همین اساس شعاع دید بسیار پایی آمده است. البته در مناطقی هم گزارش شده که بارون اومده.

منشأ این گرد و خاک بی بارانی است که در چند ماه اخیر وجود داشته است. لطفا از رانندگان عزیز بخواهید که با احتیاط کامل رانندگی کنند تا انشالله مشکلی برای هیچ کس بوجود نیاد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*