بیش از پانصد روز از حبس مولوی کوهی گذشت

رسانک/ بیش از پانصد روز از حبس ناجوانمردانه مولوی فضل الرحمن کوهی در زندان مشهد، بدون حتی یک روز مرخصی گذشت.

مولوی فضل الرحمن کوهی کسی است که اعتراضات #آبان۹۸ را حق مردم دانست و گفت معترضان را به رگبار نبندید. او همواره از تریبونی که در دست داشت، به نفع مردم سخن گفت و از منتقدان بزرگ سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در خاورميانه و البته بلوچستان انتقاد کرد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با محبوس کردن مولوی کوهی که بواسطه حق گویی هایش به “شیر بلوچستان” معروف شده، درماندگی خود را برای مردم، بخوبی به نمایش گذاشته است.

مهندس رحیم بندویی از فعالان سیاسی بلوچ و عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان در برنامه “سیمای بلوچستان” از تلویزیون جهانی کلمه، در رابطه با مولوی کوهی سخن گفت. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*