بازی دادن کشاورزان بلوچ رودبار زمین و انتقال محصول پیاز به مشهد

رسانک/ پس از افت شدید قیمت پیاز و اعتراض کشاورزان منطقه رودبار زمین اقلیم بلوچستان» رژیم جمهوری اسلامی ایران با بازی دادن کشاورزان، چندین تن از محصول پیاز را بدون پرداخت هزینه به مشهد برده تا بین فقرا توزیع کند. 

مدیر کانون “باکری” شهرستان رودبار جنوب، آخوند خاوری در این باره گفت: “امسال با توجه به افت قیمت محصول پیاز و با توجه به گرمی هوا امکان فاسد شدن این محصول وجود دارد بنابراین از طریق رایزنی با اداره تعاون روستایی با کمک بچه های مسجدی عضو گروه جهادی کانون شهید باکری تصمیم گرفتیم تا محصول پیاز را به مشهد جهت توزیع ارسال کنیم.” 

این در حالی است که بسیاری از مردم با توجه به سیاست های غلط رژیم جمهوری اسلامی ایران در اقلیم بلوچستان، از نظر اقتصادی ضعیف هستند و به اینگونه اقلام نیاز دارند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*