وضعیت ترانس برق یکی از محله های روستای گَرَگ بخش کیشکور شهرستان سرباز

#ارسالی

 ترانس برق داخل زمین کشاورزی هست در ایام بارندگی زیر آب هست و این ترانس بالای۶۰ تا خانوار را پوشش میده که فاصله آخرین تیر تا ترانس یک کیلومتر هست و با افت ولتاژ شدید برق هم مواجه هستند. 

در ایام تابستان پنکه و لامپ روشن نمیشه، روشن شدن کولر گازی و یخچال که شده آرزو. 

 نزدیک به ۱۰سال هست برای جابجایی و ارتقای این ترانس پیگیریم اما از طرف اداره برق هیچگونه اقداماتی انجام نشده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*