آزادی یک شهروند معترض به کشتار سوختبران بلوچ از زندان دُزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، روز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، یک شهروند معترض به کشتار سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ از زندان مرکزی دُزاپ آزاد شد.

هویت این شهروند بلوچ “بهزاد سپاهیان” فرزند خیرمحمد عنوان شده است. 

بهزاد پس از اعتراضات مردمی در بلوچستان بدنبال کشتار سوختبران بلوچ توسط سپاه پاسداران در منطقه مرزی بم پشت از توابع شهرستان شستون توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بود. 

نیروهای امنیتی بهزاد را پس از چند روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی دُزاپ منتقل کرده بودند.

گفتنی است که تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز ۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ گذشته به سمت سوختبران بلوچ در مرز “شمسر” از توابع شهرستان شستون باعث بوجود آمدن اعتراضات گسترده مردمی در اکثر شهرهای اقلیم بلوچستان شد. 

نیروهای امنیتی و نظامی پس از فروکش کردن این اعتراضات دست به بازداشت های گسترده و تهدید خانواده های بازداشت شدگان در صورت رسانه ای کردن موضوع زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*