تظاهرات بلوچهای ساکن در افغانستان بر علیه حکومت فاسد و تبعیضگرای این کشور

بلوچهای افغانستان علیه تبعیض سیستماتیک و به حاشیه راندن مردم بلوچ در ولایت بلوچستان (نیمروز) و بقیه ولایت های بلوچ نشین تظاهرات بر پا کردند.

 دولت افغانستان قوم پختون و تاجیک ها را با ارائه مشوقه های تبعیضی فراوان به زرنج مرکز ولایت نیمروز که اکنون به چابهار وصل شده است, فرا می خواند تا با تغییر بافت جمعیتی بلوچ های محروم را به یک اقلیت حاشیه نشین تبدیل کند.

این دقیقا کپی همان طرح هایی است که در چابهار تحت عنوان طرح توسعه سواحل مکران و آمایش سرزمینی انجام می شود. در بندر گوادر ایالت بلوچستان پاکستان نیز دولت پاکستان به همراه اژدهای سیری ناپذیر چین طرح مشابه ای را دنبال می کند و بیشتر زمین های مردم بومی بلوچ را غصب کرده اند و آنها را به پنجابی های غیر بومی و چینی ها واگذار می کنند.

بلوچ های افغانستان حتی نسبت به ایالت بلوچستان پاکستان وحتی بلوچستان ایران مشارکت کمتری در مدیریت ولایت خویش دارند. در حکومت مرکزی و نهادهای دولت سهم مشارکتی آنها صفر است. فساد و پارتی بازی و اختلاس و تبعیض در حکومت افغانستان که بودجه خود را از مالیات دهندگان کشورهای غربی بعنوان کمک دریافت می کند, غوغا می کند.

 بر طبق گفته اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ٦٠ درصد بودجه دولتی دزدی و اختلاس می شود. 

متاسفانه بلوچها در سه جمهوری اسلامی فاسد (ایران, افغانستان و پاکستان) قربانی این حکومت ها و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها شده اند. سهم ملت بلوچ فقط رنج,  فقر, بیکاری, توهین , تبعیض, ظلم و ستم و زندان و اعدام, و اعتیاد است و بس.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*