آزادی یکی از معترضین به کشتار سوختبران بلوچ

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰، عبدالطیف ملکزاده فرزند محمد امین، شهروند محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات در دُزاپ (زاهدان) آزاد شد.

عبدالطیف اهل زنگیانِ شهرستان شستون (سراوان) است که روز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۹۹ پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کارش؛ بنگاه (نمایشگاه) اتومبیل، وی را به اتهام مشارکت در “اعتراضات کشتار سوختبران در مرز شمسر” بازداشت کردند.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: “نیروهای امنیتی ابتدا در مقابل پرسش های خانواده عبدالطیف، منکر بازداشت وی شده اند اما پس از انتقال او به دُزاپ (زاهدان) و پیگیری های مکرر خانواده اش، مجبور شده اند به بازداشت عبدالطیف اعتراف کنند.”

این منبع افزود: “عبدالطیف در روزهای ابتدایی بازداشت و انتقالش به دُزاپ در تک سلولی، تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی بوده است.”

تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز ۴ اسفند ماه سال گذشته به سمت سوختبران بلوچ در مرز “شمسر” از توابع شهرستان شستون باعث بوجود آمدن اعتراضات گسترده مردمی در اکثر شهرهای اقلیم بلوچستان شد. 

نیروهای امنیتی و نظامی پس از فروکش کردن این اعتراضات دست به بازداشت های گسترده و تهدید خانواده های بازداشت شدگان در صورت رسانه ای کردن موضوع زدند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*